Naše výdejní místa a kamenné prodejny  LOVOSICE  , NYMBURK , Mladá Boleslav

Doprava a platba

Doprava u drobného zboží nad 3.000,- ZDARMA

Doprava u nadrozměrného zboží a zboží paletového (obklady, dlažby) nad 15.000,- ZDARMA

1. Způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zapsat do přepravního listu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. Dodací lhůta skladových položek je 4-28 pracovních dní, není-li uvedeno jinak. Většinu objednávek - až 80% dodáváme do 5 pracovních dnů.  

6. Doprava při hodnotě zakázky drobného zboží nad 5.000,- vč. DPH je ZDARMA! Doprava u nadrozměrného zboží a zboží paletového (obklady, dlažby) nad 15.000,- vč.DPH je ZDARMA. Není-li vyznačeno jinak!

 

 Platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

BEZHOTOVOSTNĚ převodem na účet prodávajícího č. 2112871344/2700, vedený u společnosti UNICREDIT BANK a.s.

PLATEBNÍ INTERNETOVOU kartou VISA / MASTERCARD

HOTOVĚ v provozovně prodávajícího na adrese Studenec 466, 512 33 Studenec, není-li požadovaná záloha (zboží na objednávku a zboží na zakázku jako atyp)

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

Přihlášení

Zapomněli jste heslo? Pošleme Vám nové.
Jste tu poprvé? Vytvořte si nový účet.